BS.CKII. Lâm Mỹ Dung

Home / BS.CKII. Lâm Mỹ Dung

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Nội Nhi tổng quát.
 • Y học gia đình.
 • Dinh dưỡng.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 1984 – 1990:
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hệ Nội Nhi Nhiễm Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 1993 – 1995:
Tốt nghiệp CKI Nhi năm 1995 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2002 – 2004:
Tốt nghiệp CK II Nhi năm 2004 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2013:
Lớp Bồi dưỡng kiến thức Y học gia đình Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
Lớp Tập huấn Thực hành Nghiên cứu lâm sàng tốt (GCP) của Bộ Y tế.
 • 2018:
Chứng chỉ Dinh dưỡng lâm sàng.

Kinh nghiệm điều trị

 • 1990 – 1993:
Bác sĩ lượng giá chương trình PAM 3844 của Trung tâm Y tế quận 4.
 • 1994 – 1997:
Bác sĩ điều trị, Trung tâm Y tế quận 4.
 • 1997 – 2005:
Bác sĩ trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện quận 4.
 • 2005 – 2007:
Bác sĩ trưởng khoa Nội Bệnh viện quận 4.
 • 2007 – 2015:
Bác sĩ trưởng khoa Nhi, Bệnh viện quận 4.
 • 2015 – nay:
Bác sĩ Phòng Khám Nhi, Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • Ngiên cứu:
– Kiến thức, thái độ, thực hành của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về thiếu máu dinh dưỡng tại phòng khám trẻ lành mạnh TTYT quận 4. (luận văn tốt nghiệp CK II).
– Mô hình bệnh tật cũa khoa Nhi BV Q 4 năm 2010 (đề tài NCKH cấp cơ sở).

 

Socials