BS.CKI. Vũ Năng Phúc

Home / BS.CKI. Vũ Năng Phúc

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Bệnh lý tim bẩm sinh.
 • Thông tim chẩn đoán và can thiệp bệnh lý cấu trúc tim.
 • Siêu âm tim bẩm sinh.
 • Tăng áp phổi, suy tim phải.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 1997 – 2003:
Đại học Y Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2011 – 2012:
Tim mạch Nhi, Institute Jantung Negara, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • 2004:
Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2004 – 2008:
Nội tim mạch, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2008 – 2009:
Thông tim chẩn đoán & Can thiệp tim bẩm sinh, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2009:
Can thiệp tim bẩm sinh, Bệnh viện Bạch Mai.
 • 2017:
Lớp Điện tâm đồ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2017 – 2019:
Bác sĩ Chuyên khoa 1, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2006 – 2008:
Bác sĩ điều trị khoa Hồi sức cấp cứu Tim mạch Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2008 – 2016:
Bác sĩ điều trị khoa Thông tim can thiệp Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2016 – nay:
Bác sĩ trưởng Đơn vị chăm sóc bệnh Tim bẩm sinh Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

 • Ban chấp hành Hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ban chấp hành phân hội Siêu âm tim Việt Nam.
 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên Hội can thiệp.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Bảy 08:00 – 12:00 Phòng khám 2s, Lầu 3 khu B, Bệnh viện Tim Tâm Đức

Socials