BS.CKI. Phạm Thanh Bình

Home / BS.CKI. Phạm Thanh Bình

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

 • Hồi sức cấp cứu tim mạch.
 • Bệnh lý tim mạch.
 • Siêu âm tim, siêu âm bụng tổng quan.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

 • 2007 – 2013:
Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược Cần Thơ.
 • 2014:
Lớp cấp cứu cơ bản – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.
 • 2016:
Lớp siêu âm bụng tổng quát – Bệnh viện Chợ Rẫy.
 • 2016 – 2018:
Chuyên khoa 1 nội tổng quát – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2017:
Lớp điện tâm đồ – Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2019:
Lớp siêu âm tim và bệnh lý tim mạch – Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh & Đại học Y khoa   Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

 • 2013 – 2016:
Bác sĩ điều trị khoa Nội tim mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.
 • 2016 – 2018:
Bác sĩ điều trị khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2018 – nay:
Bác sĩ điều trị khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Tim Tâm Đức Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành viên hiệp hội

 • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thành viên Hội tim mạch can thiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Socials