BS.CKI. Hồ Thị Tuyết Mai

Home / BS.CKI. Hồ Thị Tuyết Mai

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Bệnh lý tim mạch, nội tổng quát.
  • Siêu âm tim, siêu âm tim qua thực quản, siêu âm mạch máu, siêu âm tổng quát, siêu âm tuyến giáp, siêu âm tuyến vú.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 2008:
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2009:
Chứng chỉ siêu âm tim và bệnh lý tim mạch – Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2016:
Chứng chỉ siêu âm bụng – Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh.
Chứng chỉ ECG – Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện tim Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2017 – 2019:
Chuyên khoa 1 nội tổng quát tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2008 – nay:
Bác sĩ điều trị tại khoa phòng khám – Bệnh viện tim Tâm Đức.
Có thể thực hiện tốt một số cận lâm sàng như: siêu âm tim, siêu âm mạch máu, siêu âm tim gắng sức Dobutamin, siêu âm tim qua thực quản, siêu âm bụng tổng quát.
Nghiên cứu VISTA, DAPA- CKD.

Thành viên hiệp hội

  • Thành viên Phân hội Siêu âm tim Việt Nam.
  • Thành viên Hội Tim mạch Việt Nam.
  • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian khám

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Tư & Thứ Bảy 07:00 – 11:30 Phòng khám, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Socials