Hồ sơ bệnh án

Đối với bệnh nhân ngoại trú hoặc đã nhập viện trước đây, bạn có thể liên hệ phòng Y vụ khu A để được hỗ trợ về:

  • Photo hồ sơ, kết quả cận lâm sàng.
  • Cấp y chứng, Xác nhận nằm viện.
  • Đổi thông tin người bệnh.
  • Cấp bản sao Giấy ra viện.
  • Bảo sao phim X quang, CT, thông tim, …
  • Tóm tắt bệnh án, Tóm tắt quá trình nằm viện tiếng Anh

Đối với bệnh nhân nội trú:

  • Khi xuất viện, bạn sẽ nhận được tóm tắt bệnh án và các bản sao kết quả xét nghiệm, tường trình thủ thuật, phẫu thuật quan trọng.

Đối với bệnh nhân ngoại trú:

  • Thông tin bệnh án được yêu cầu bởi người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp, điền vào mẫu giấy đề nghị (download mẫu giấy đề nghị).

Thời gian làm việc:

  • 7:30 – 11:30 và 13:30 – 16:00
  • Thời gian xử lý thông thường các yêu cầu hồ sơ bệnh án là dưới 60 phút. Riêng đối với Tóm tắt bệnh án, Tóm tắt quá trình nằm viện tiếng Anh thời gian dự kiến 7 ngày.