Chào đời tại Tâm Đức

Chào đời tại Tâm Đức

“Nếu không được các bác sĩ của hai bệnh viện tận tình, không gặp được đội ngũ bác sĩ giỏi thì mẹ con tôi không có ngày hôm nay”. Đó là tâm sự của chị Trần Thị Mỹ Loan.

Và Con đã vui trở lại

Và Con đã vui trở lại

Nhìn hình siêu âm tim của Con mà thấy nao lòng. Một quả tim cực to, co bóp yếu ớt. Mẹ con cứ đi lại trong phòng, hỏi một câu duy nhất “Bác sĩ ơi, bệnh của con em có chữa được không?”

Tháng Chín

Tháng Mười 2019

Tháng Mười Một
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Sự kiện của Tháng Mười

1st

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

2nd

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

3rd

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

4th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

5th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

6th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

7th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

8th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

9th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

10th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

11th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

12th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

13th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

14th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

15th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

16th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

17th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

18th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

19th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

20th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

21st

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

22nd

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

23rd

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

24th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

25th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

26th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

27th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

28th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

29th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

30th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười

31st

Không có sự kiện